Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Zde se nacházíte:

Zařízení pro čištění odpadních vod

Značné zkušenosti založené na dlouhotrvající designové koncepci přípravků společnosti Tsurumi pro zpracování vody rozšířily sortiment výrobků pro čištění odpadních vod.


Tyto speciální a unikátní výrobky Tsurumi mohou být používány nejen ve fyzikálních a biologických stupních procesu čištění odpadních vod, ale také v dalších aplikacích.


Společnost Tsurumi je prodejna, která v rámci jednoho zastavení naplní všechny vaše potřeby související s průmyslovými a komunálními čistírnami odpadních vod.


Česle

Vodní česle společnosti Tsurumi se používají pro odstraňování částic v prvním stupni procesu čištění odpadních vod. Vodní česle Tsurumi představují trvanlivé a efektivní řešení pro primární jemné zpracování odpadních vod; jsou k dispozici ve verzích s několika různými vzdálenostmi hrabacího mechanismu s ohledem na různé velikosti částic.


Míchací čerpadlaMíchací čerpadla sortimentu KRS společnosti Tsurumi se osvědčila jako spolehlivé řešení pro odstraňování usazenin z písečných pastí. Vzhledem k tomu, že tento systém byl původně navržen pro náročné aplikace ve stavebnictví, mohou zařízení KRS efektivně zpracovávat médium s vysokým obsahem písku nebo kalu.


Sběrače kalu

Ponorné sběrače kalu Tsurumi FSP obsahují jet vstřikovače (sací mechanismy) pro efektivní sběr kalu. Plovoucí nečistoty mohou být velmi snadno odstraňovány.


Membránová dmychadla

Produkty Tsurumi série TLD představují membránové provzdušňovače, jež jsou určené pro provzdušňování odpadních vod v biologickém stupni procesu úpravy vody. Tyto provzdušňovače jsou vhodné také pro provzdušňování čisté vody v akvakultuře, chovu ryb nebo v akváriích. Tyto provzdušňovače fungují s AC jednofázovým systémem, a proto mohou být používány ve standardním domácím prostředí se standardními dodávkami elektrické energie.


Provzdušňovače

Tyto provzdušňovače Tsurumi představují rychlé a levné instalace, které v odpadních vodách poskytují účinek provzdušnění a míchání. Mohou být instalovány v jakémkoli povodí a nevyžadují použití kompresoru. Provzdušňovače Tsurumi mají unikátní funkci Air-Seal-Principle, která zajišťuje, že dvojité mechanické utěsnění nikdy během provozu nepřichází do styku s kapalinou. Tato funkce spolu s několika dalšími inovacemi zlepšuje celkovou spolehlivost výrobku.


Dekantační čerpadla

Dekantační čerpadla Tsurumi představují nákladově efektivní řešení, které může prodloužit životnost malých čistíren odpadních vod. Čerpadla odstraňují nadýchanou vodu, která pak odtéká z plovoucího kalu a z kanalizace; tím se snižuje celkový objem usazených odpadů a prodlužuje životnost zařízení.

Skupiny výrobků

nahoru